Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-12-11-1519

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud


FOR-2015-10-22-1218

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-11-27-1866

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Krødsherad kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-11-08-1170

Forskrift for avfallsbehandling, Krødsherad kommune, Buskerud


FOR-2012-02-09-164

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, Krødsherad kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-12-16-1282

Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud


2007

FOR-2007-02-08-161

Forskrift om hundehold, Krødsherad kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-06-10-568

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 5, fredning av Storås naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-10-24-1175

Forskrift om politivedtekt, Krødsherad kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


1999

FOR-1999-11-30-1241

Forskrift om Krødsherad som typisk turiststed, Krødsherad kommune, Buskerud


1998

FOR-1998-04-02-405

Forskrift om salgstid for bevillingshavere, Krødsherad kommune, Buskerud


1996

FOR-1996-06-27-861

Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Krødsherad kommune, Buskerud


1992

FOR-1992-07-08-552

Forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1367

Forskrift om fredning for Størrmyran naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud


1982

FOR-1982-11-04-1592

Forskrift for fisket i Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner, og fisket i Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern i Krødsherad kommune, Buskerud


FOR-1982-04-14-709

Forskrifter for fisket i Krødsherad kommune, Buskerud, unntatt Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru, Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern