Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-03-11-564

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Kvænangen kommune, Troms


2013

FOR-2013-06-26-948

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangen kommune, Troms


2011

FOR-2011-02-18-172

Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms


FOR-2011-02-18-171

Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms


2009

FOR-2009-12-16-1830

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kvænangen kommune, Troms


2007

FOR-2007-03-14-410

Forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-842

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 1, Skorpa - Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms


2003

FOR-2003-04-11-525

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Kvænangen kommune, Troms


1998

FOR-1998-05-18-522

Forskrift om politivedtekt, Kvænangen kommune, Troms


1990

FOR-1990-07-13-572

Godkjenning av våpen og flagg, Kvænangen kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-875

Forskrift om fredning for Bekkamyra naturreservat, Kvænangen kommune, Troms


1971

FOR-1971-06-18-4981

Forskrift om grenseregulering, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommuner, Troms


1964

FOR-1964-05-15-3

Forskrift om grenseregulering, Skjervøy og Kvænangen kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-181 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Kvænangen kommune