Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-25-67

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark


FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2008

FOR-2008-07-14-859

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Kvalsund kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1364

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark, Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark


2005

FOR-2005-12-20-1549

Forskrift om sikkerhetssone ved tidevannskraftverk i Kvalsundet, sjøkart nr. 99, Kvalsund kommune, Finnmark


2002

FOR-2002-12-20-1771

Forskrift om verneplan for Stabbursdalen vedlegg 1, vern av Stabbursdalen nasjonalpark/Rávttošvuomi Álbmotmeahcci, Porsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark


FOR-2002-03-05-1907

Forskrift om snøskuterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


1987

FOR-1987-03-27-213

Godkjenning av våpen og flagg, Kvalsund kommune, Finnmark


1985

FOR-1985-11-22-2133

Forskrift om fastsettelse av kommunegrensen, Alta - Kvalsund, Finnmark


1983

FOR-1983-11-04-1642

Forskrift om fredning for Repparfjord naturminne, Kvalsund kommune, Finnmark


1967

FOR-1967-02-16-4576

Forskrift om politivedtekt, Kvalsund kommune, Finnmark


1962

FOR-1962-10-19-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Måsøy og Kvalsund kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-174 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Kvalsund kommune