Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


FOR-2013-06-18-824

Adresseforskrift for Kvam herad, Hordaland


2011

FOR-2011-05-10-499

Forskrift for motorferdsel i utmark og på vassdrag, Kvam herad, Hordaland


2010

FOR-2010-12-14-1916

Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning, Kvam herad, Hordaland


FOR-2010-08-31-1227

Forskrift om politivedtekt, Kvam herad, Hordaland


FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


FOR-2010-05-20-719

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvam kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-11-10-1900

Forskrift om hundehald, Kvam herad, Hordaland


2008

FOR-2008-06-10-969

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Kvam herad, Hordaland


2000

FOR-2000-10-13-1023

Forskrift om freding av Barlindflaten som naturreservat, Kvam kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-12-17-1433

Forskrift om freding av Yddal som naturreservat, Fusa og Kvam kommunar, Hordaland


1997

FOR-1997-12-19-1353

Forskrift om Geitaknottane naturreservat, Fusa, Kvam og Kvinnherad kommunar, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-313

Forskrift om vern for Aksnesholmane naturreservat, Kvam kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-11-23-1921

Forskrift om vern for Vangdalsberget naturreservat i Kvam kommune, Hordaland fylke


FOR-1984-11-23-1920

Forskrift om vern for Berge landskapsvernområde, Kvam kommune , Hordaland


FOR-1984-11-23-1919

Forskrift om vern for Eidesvatnet naturreservat i Kvam kommune, Hordaland fylke


FOR-1984-11-23-1918

Forskrift om vern for Mundheim naturreservat i Kvam kommune, Hordaland fylke


FOR-1984-11-23-1914

Forskrift om vern for Uranes naturreservat i Granvin og Kvam kommuner, Hordaland fylke


1982

FOR-1982-11-29-1726

Forskrift om reguleringsplan for fritidsbebyggelse på del av gnr. 145, bnr. 1, Furuhovde i Kvam kommune, Hordaland. (Jordloven gjøres gjeldende.)