Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1397

Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-Agder


2011

FOR-2011-12-15-1315

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


FOR-2011-04-14-411

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kvinesdal kommune, Vest Agder


2010

FOR-2010-12-17-1637

Forskrift om vern av Eljestraum naturreservat, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


2009

FOR-2009-12-16-1863

Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2000

FOR-2000-04-28-409

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, ..


1999

FOR-1999-03-01-316

Forskrift om Knabenområdet som typisk turiststed, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1994

FOR-1994-04-05-280

Forskrift om fartsbegrensning i Kvinaelven, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1992

FOR-1992-03-25-246

Forskrift om politivedtekt, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1985

FOR-1985-03-15-710

Godkjenning av våpen og flagg, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1984

FOR-1984-05-14-1112 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4766

Forskrift om vern for Skremyr naturreservat, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


FOR-1981-09-04-4765

Forskrift om vern for Åkrokan naturreservat, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


FOR-1981-09-04-4764

Forskrift om vern for Dyrlimyra naturreservat, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1978

FOR-1978-12-22-41

Forskrift om vern for Knebeknuten naturreservat, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


1962

FOR-1962-09-07-3

Forskrift om kommunenavn, Kvinesdal kommune, Vest-Agder


FOR-1962-05-26-4

Forskrift om sammenslåing av Feda, Kvinesdal og Fjotland kommuner, Vest-Agder


FOR-1962-02-02-2

Forskrift om sammenslåing av Feda, Kvinesdal og Fjotland kommuner, Vest-Agder