Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-12-17-1858

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2015-06-17-920

Forskrift om interkommunal skulekrins for Gjetingsdalen i Kvinnherad og Jondal skule i Jondal, Kvinnherad og Jondal kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-06-19-909

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-22-1160

Vedtak om endring av kommunegrense mellom Jondal kommune og Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2011-08-22-870

Forskrift om politivedtekt, Kvinnherad kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-11-15-1829

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel mv., Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-29-392

Forskrift om vern av Hattebergsdalen landskapsvernområde, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2005-04-29-391

Forskrift om vern av Ænesdalen landskapsvernområde, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2005-04-29-390

Forskrift om vern av Bondhusdalen landskapsvernområde, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2005-04-29-389

Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark, Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad, Hordaland


2004

FOR-2004-08-26-1239

Forskrift om opa brenning og brenning av avfall i småomnar, Kvinnherad kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-10-13-1027

Forskrift om freding av Sæbøskòra som naturreservat, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1026

Forskrift om freding av Tveitabotn som naturreservat, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1025

Forskrift om vern av Ølveshovda som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1024

Forskrift om vern av Gjuvslandslia som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Kvinnherad kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-12-19-1353

Forskrift om Geitaknottane naturreservat, Fusa, Kvam og Kvinnherad kommunar, Hordaland