Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-09-166

Forskrift om skulekrinsane/opptaksområde, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2015

FOR-2015-01-20-1906

Forskrift om godkjenning av Lærdal som typisk turiststad, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-19-1755

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i ÅLAV kommunane, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2013-06-20-947

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-04-07-383

Forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-11-12-1891

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-06-19-811

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 13. Freding av Husum naturreservat, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-10-08-1325

Forskrift om verneplan for Bleia. Vern av Bleia-Storebotnen landskapsvernområde, Aurland og Lærdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2004-10-08-1324

Forskrift om verneplan for Bleia. Vern av Bleia naturreservat, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-12-18-1074

Godkjenning av våpen og flagg, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


1986

FOR-1986-04-25-1030

Vedtak om grensa mellom Hemsedal kommune i Buskerud og Lærdal kommune i Sogn og Fjordane


1977

FOR-1977-02-04-4

Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane, Ål kommune, Buskerud


FOR-1977-02-04-3

Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Hemsedal kommune, Buskerud, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


1966

FOR-1966-02-25-4544

Forskrift om politivedtekt, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


1965

FOR-1965-08-20-3

Forskrift om grensefastsettelse, Aurland og Lærdal kommuner, Sogn og Fjordane, Hol kommune, Buskerud, Ulvik kommune, Hordaland


1962

FOR-1962-12-14-3

Forskrift om sammenslåing av Lærdal, Borgund og kommuner, Sogn og Fjordane


1961

FOR-1961-11-10-3

Forskrift om sammenslåing av Lærdal og Borgund kommuner, Sogn og Fjordane


1955

FOR-1955-06-30-8

Forskrift om grensefastsettelse, Aurland og Lærdal kommuner, Sogn og Fjordane