Lokale forskrifter 61 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-10-584

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester mm. Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-05-11-592

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2016-03-16-477

Retningslinjer for handel i kommunale uterom, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2016-02-05-115

Vedtak om sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, Vestfold fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover


2015

FOR-2015-12-11-1525

Forskrift om vern av Lunde naturreservat, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2015-05-28-571

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Larvik kommune, Vestfold


2014

FOR-2014-08-19-1129

Forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog, Larvik kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-12-11-1542

Forskrift om anløpsavgift for Larvik havn 2014, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2013-06-11-607

Forskrift om politivedtekter, Larvik kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-10-24-1010

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Larvik kommune, Vestfold


2011

FOR-2011-06-29-720

Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Fredriksvern verft, Larvik kommune, Vestfold


2010

FOR-2010-10-27-1389

Forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold


2009

FOR-2009-12-09-1883

Forskrift om husholdningsavfall, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-748

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 40. Fredning av Gumserødøya fuglefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-744

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 36. Fredning av Fugløyrogn naturreservat, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-743

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 35. Fredning av Hemskilen naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde, Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold


FOR-2009-06-19-742

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 34. Fredning av Langholmene fuglefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-741

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 33. Fredning av Ferjeholmen fuglefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold