Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2014

FOR-2014-01-24-60

Forskrift om snøskuterløyper, Lebesby kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-06-29-796

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 9. Fredning av Langfjorddalen/Laggu naturreservat, Gamvik og Lebesby kommuner, Finnmark


FOR-2007-06-29-795

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 8. Fredning av Torskefjorddalen naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-794

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 7. Fredning av Oksevågdalen naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


2000

FOR-2000-06-08-1718

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Lebesby kommune, Finnmark


1997

FOR-1997-11-04-1222

Forskrift om motorisert ferdsel på vann og vassdrag, Lebesby kommune, Finnmark


1992

FOR-1992-09-10-654

Forskrift om politivedtekt, Lebesby kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-934

Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark


FOR-1991-12-20-933

Forskrift om vern av Adamsfjord naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark


1988

FOR-1988-07-22-597

Godkjenning av våpen og flagg, Lebesby kommune, Finnmark


1984

FOR-1984-08-10-1591

Vedtak om kommunegrensen, Lebesby og Tana kommuner, Finnmark


1983

FOR-1983-01-28-112

Forskrift om fredning for Sværholtklubben naturreservat, Nordkapp og Lebesby kommuner, Finnmark


1982

FOR-1982-08-20-1324

Vedtak om kommunegrensa mellom Lebesby og Porsanger, Finnmark


1948

FOR-1948-04-16-2

Forskrift om grensefastsettelse, Kjelvik og Lebesby kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-186 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lebesby kommune