Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2011

FOR-2011-04-14-412

Forskrift om jakt etter hjort, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2011-03-03-273

Forskrift om bandtvang for hundar, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-04-15-599

Forskrift om frist for spreiing av gjødsel av organisk opphav, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-807

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 9. Freding av Kvinnafossen naturreservat, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


2001

FOR-2001-07-12-901

Forskrift om fredning av Sogn politimesterbolig, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


2000

FOR-2000-02-17-1006

Forskrift om vedtekter for skattetakstar over faste eigedomar, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-06-19-512

Forskrift om politivedtekt, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-07-10-1423 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


1977

FOR-1977-05-27-3

Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Leikanger og Aurland kommunar, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-09-05-10

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1963-06-21-14

Forskrift om samanslåing av Leikanger, Sogndal, Balestrand, Askvoll, Vevring og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-04-05-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Leikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-187 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Leikanger kommune, Sogn og Fjordane