Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-07-29-830

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland


2010

FOR-2010-10-13-1347

Forskrift om skuddpremie på kråke, mink, rødrev og ravn, Leirfjord kommune, Nordland


2008

FOR-2008-12-18-1632

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Leirfjord kommune, Nordland


FOR-2008-04-10-347

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Leirfjord kommune, Nordland


2007

FOR-2007-06-21-1824

Forskrift om sikring av hund, Leirfjord kommune, Nordland


2001

FOR-2001-08-28-1044

Forskrift om politivedtekt, Leirfjord kommune, Nordland


1992

FOR-1992-10-30-825

Godkjenning av våpen og flagg, Leirfjord kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-31-11

Forskrift om sammenslåing av Leirfjord, Nesna og Tjøtta kommuner, Nordland


FOR-1963-03-15-3

Forskrift om grenseregulering, Nesna, Leirfjord og Tjøtta kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-188 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Leirfjord kommune