Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1277

Forskrift om vern av Sunndalslia naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-08-25-876

Forskrift om utvidet båndtvang for hunder i området Skeisnesset, Leka kommune, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-05-29-571

Forskrift om øya Leka som typisk turiststed, Leka kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1686

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Sklinna naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1685

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 2, fredning av Horta fuglefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1684

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 1, fredning av Horta naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1989

FOR-1989-04-21-241

Godkjenning av våpen og flagg, Leka kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2111

Forskrift om fredning for Skeisneset fuglefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-12-14-2110

Forskrift om fredning for Leknesøyene dyrefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-03-26-743 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Leka kommune, Nord-Trøndelag


1976

FOR-1976-10-27-4437

Forskrift om politivedtekt for Leka kommune, Nord-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-189 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Leka kommune