Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1368

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-17-695

Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke


2013

FOR-2013-06-21-693

Forskrift om vern av Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2013-03-22-312

Regulering av distriktsinndelingen i Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt, Inderøy og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag og Harstad kommune, Troms


2010

FOR-2010-06-17-1104

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-02-19-270

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-965

Forskrift om fredning av Himmelriket naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-07-05-848

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på hjort, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2000-06-23-838

Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2000-03-08-231

Forskrift om politivedtekt, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-07-12-669

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Leksvik og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


1990

FOR-1990-09-28-820

Godkjenning av våpen og flagg, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1990-03-21-242

Forskrift om jaktregler for Leksvik bygdeallmenning, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


1981

FOR-1981-09-04-4797

Forskrift om fredning for Sjettenberglia naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1981-09-04-4796

Forskrift om fredning for Hindrum naturreservat i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag