Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-15-1895

Forskrift om hundehald, Lesja kommune, Oppland


2015

FOR-2015-11-19-1482

Forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy, Lesja kommune, Oppland


2013

FOR-2013-03-19-306

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2010

FOR-2010-04-20-690

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lesja kommune, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


2006

FOR-2006-11-24-1308

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 7. Vern av Lordalen landskapsvernområde, Lesja kommune, Oppland


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


FOR-2006-08-30-1350

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Lesja kommune, Oppland


2004

FOR-2004-06-10-1070

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lesja kommune, Oppland


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


FOR-2002-05-03-435

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


FOR-2002-05-03-434

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 7, vern av Jora landskapsvernområde, Lesja kommune, Oppland


FOR-2002-05-03-431

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 4, vern av Dalsida landskapsvernområde, Nesset, Rauma og Lesja kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


FOR-2002-05-03-428

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland


1999

FOR-1999-06-30-837

Forskrift om Bjorli som typisk turiststed, Lesja kommune, Oppland


1998

FOR-1998-02-19-147

Forskrift om politivedtekt, Lesja kommune, Oppland


1987

FOR-1987-01-23-51

Godkjenning av våpen og flagg, Lesja kommune, Oppland


1985

FOR-1985-06-27-4688

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av salmavskillere, septiktanker, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Lesja kommune, Oppland