Lokale forskrifter 43 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-02-596

Forskrift om tilsyn i brannobjekt, Innherred samkommune, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


2014

FOR-2014-03-19-1964

3 Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1300

Forskrift om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1298

Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1297

Forskrift om vern av Grønningen naturreservat, Levanger kommune Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-02-18-210

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-05-09-1053

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-12-1622

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1712

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 29, fredning av Tynesfjæra fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1711

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 28, fredning av Falstadbukta fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1710

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 27, vern av Sandvikholman biotopvernområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1709

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 26, vern av Småskjæra og Storholmen biotopvernområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1708

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 25, vern av Kjølsvikholmen biotopvernområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1707

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 24, fredning av Alnes fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1706

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 23, vern av Litlholmen biotopvernområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag


1999

FOR-1999-09-27-4179

Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag