Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-09-583

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-17-45

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-16-1615

Forskrift om vern av Storåa naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-02-16-243

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1553

Forskrift om vern av Holden naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1492

Forskrift om vern av Guselva naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1616

Forskrift om vern av Merkesfloen naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-12-12-1615

Forskrift om vern av Gudfjelløya naturreservat/Tjåehkere eatnemedajve, Røyrvik og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2014-07-10-1056

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-06-26-913

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense krepsepest i deler av Kvesjøvassdraget, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-22-1007

Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-06-22-1006

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-05-330

Forskrift om vern av Mariafjellet naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-02-18-266

Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver etter lov om eiendomsregistrering, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-02-18-265

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-17-1790

Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2009-12-17-1677

Forskrift om hundehold, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-09-26-1058

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Midtibrenna naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-17-1694

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Lierne nasjonalpark/Lijre, Lierne kommune, Nord-Trøndelag