Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-10-27-1271

Forskrift om nedgravde oljetanker, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2016-05-26-594

Vedtekter for skolefritidsordning, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2016-05-26-553

Forskrift om skolekretsgrenser, Lillehammer kommune, Oppland


2014

FOR-2014-06-26-1936

Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland


2008

FOR-2008-12-11-1385

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2008-03-27-1682

Forskrift for slamtømming, Lillehammer kommune, Oppland


2007

FOR-2007-12-21-1638

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Slåseterlia naturreservat, Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland


FOR-2007-12-21-1636

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Flokoa naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2007-09-27-1123

Forskrift om hundehold, Lillehammer kommune, Oppland


2004

FOR-2004-05-27-999

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lillehammer kommune, Oppland


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1999

FOR-1999-11-30-1242

Forskrift om politivedtekt, Lillehammer kommune, Oppland


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1993

FOR-1993-07-09-671

Forskrift om fredning av Augga naturreservat, Gausdal og Lillehammer kommuner, Oppland


FOR-1993-07-09-670

Forskrift om fredning av Djupådalen naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-828

Forskrift om fredning av Lågendeltaet fuglefredningsområde, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-827

Forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland


1981

FOR-1981-09-04-4754

Forskrift om fredning for Svarverud naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland