Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1549

Forskrift om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder


2014

FOR-2014-06-04-690

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2014-04-10-583

Forskrift om Lillesand sentrum og Brekkestø som typisk turiststed, Lillesand kommune, Aust-Agder


2013

FOR-2013-02-13-189

Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Lillesand kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-06-13-511

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Lillesand kommune, Aust-Agder


2011

FOR-2011-11-30-1532

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Lillesand kommune, Aust-Agder


2010

FOR-2010-12-01-1544

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Lillesand kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-06-15-648

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


FOR-2007-02-14-183

Forskrift om salgs- og skjenketider, Lillesand kommune, Aust-Agder


2003

FOR-2003-11-21-1372

Forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2003-06-18-815

Forskrift om målform i grunnskolen, Lillesand kommune, Aust-Agder


2000

FOR-2000-12-15-1464

Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya som landskapsvernområde med fuglefredning, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2000-12-15-1463

Forskrift om vern av Østre Ertholmen som naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder


1999

FOR-1999-07-09-850

Forskrift om deler av Høvåg som typisk turiststed, Lillesand kommune, Aust-Agder


1996

FOR-1996-08-28-878

Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-1996-06-21-647

Forskrift om fredning av Ådnevik naturreservat, Kristiansand og Lillesand kommuner, Vest-Agder og Aust-Agder


FOR-1996-06-21-638

Forskrift om fredning av Indre Ulvøya naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder


1993

FOR-1993-07-09-722

Forskrift om fredning av Olashei naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder