Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-02-14-169

Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


2001

FOR-2001-06-21-778

Forskrift om sals-, skjenke- og opningstider, Lindås kommune, Hordaland


FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-05-06-512

Forskrift om politivedtekt, Lindås kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1053

Forskrift om fredning av Fossevatna naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


1993

FOR-1993-08-18-876

Forskrift om unntak frå forbod om å sleppe verar på beite, Lindås kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1989

FOR-1989-10-04-982

Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper i Lindåspollene, Lindås kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-302

Forskrift om vern for Klammersholmen naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-301

Forskrift om vern for Vågsskjeret naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-300

Forskrift om vern for Ådnøy naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-299

Forskrift om vern for Lurekalven naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-298

Forskrift om vern for Håvarden og Klubben naturreservat, Lindås kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-297

Forskrift om vern for Grøningane naturreservat, Lindås kommune, Hordaland