Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1544

Forskrift om vern av Hægbostad naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


2014

FOR-2014-07-15-1012

Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Vest-Agder


2013

FOR-2013-01-25-106

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Lindesnes kommune, Vest-Agder


2012

FOR-2012-03-13-277

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lindesnes kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-12-17-1636

Forskrift om vern av Eventyrskogen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-2010-12-17-1635

Forskrift om vernav Styggedalen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-2010-06-21-925

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1999

FOR-1999-03-15-321

Forskrift om Spangereid sentrum som typisk turiststed, Lindesnes kommune, Vest-Agder


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1997

FOR-1997-01-31-66

Forskrift om politivedtekt, Lindesnes kommune, Vest-Agder


1991

FOR-1991-02-14-101

Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10


1988

FOR-1988-11-10-913

Forskrift om fredning av Kjerkevågen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-1988-11-10-912

Forskrift om fredning av Nedre Audna naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


1986

FOR-1986-04-25-1033

Godkjenning av våpen og flagg, Lindesnes kommune, Vest-Agder


1980

FOR-1980-03-28-80

Forskrift om fredning for Guleholmane naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-1980-03-28-79

Forskrift om fredning for Småskjæran naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-1980-03-28-78

Forskrift om fredning for Agneskjæret naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-1980-03-28-77

Forskrift om fredning for Udvåre naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder