Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-12-15-1540

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Lødingen kommune, Nordland


FOR-2011-04-07-407

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Lødingen kommune, Nordland


2003

FOR-2003-08-29-1100

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


FOR-2003-08-29-1099

Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1438

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 41, Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lødingen og Vågan kommuner, Nordland


FOR-2002-10-24-1176

Forskrift om bruk av og orden i havner, Lødingen kommune, Nordland


1984

FOR-1984-05-11-1105

Godkjenning av våpen og flagg, Lødingen kommune, Nordland


1979

FOR-1979-04-10-4417

Forskrift om politivedtekt for Lødingen kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-31-10

Forskrift om sammenslåing av Tjeldsund, Lødingen og Evenes kommuner, Nordland


FOR-1963-04-19-3

Forskrift om grenseregulering, Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner, Nordland


1961

FOR-1961-06-30-9

Forskrift om sammenslåing av Lødingen og Balangen kommuner, Nordland


FOR-1961-05-24-1

Forskrift om grenseregulering, Lødingen og Ballangen kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-209 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lødingen kommune