Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-11-14-1398

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-06-25-662

Forskrift om godkjenning av Bøverdalen som typisk turiststad, Lom kommune, Oppland


2011

FOR-2011-04-28-1225

Forskrift om start og landing med luftfarty og motorisert ferdsel på vassdrag, Lom kommune, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


FOR-2009-08-07-1070

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 7. Høyrokampen naturreservat, Lom kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1067

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 4. Høydalen landskapsvernområde, Lom kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1064

Forskrift om verneplan for breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark, Skjåk, Lom og Luster kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-03-22-450

Forskrift om bandtvang for hund, Lom kommune, Oppland


2006

FOR-2006-11-24-1309

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 8. Vern av Brettingsmoen naturreservat, Lom kommune, Oppland


FOR-2006-11-24-1307

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 6. Vern av Finndalen landskapsvernområde, Vågå og Lom kommunar, Oppland


FOR-2006-11-24-1306

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 5. Vern av Ottadalen landskapsvernområde, Vågå, Lom og Skjåk kommunar, Oppland


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


2005

FOR-2005-03-31-282

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn, Lom og Skjåk kommunar, Oppland


2002

FOR-2002-09-27-1299

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Lom kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1999

FOR-1999-06-30-838

Forskrift om Fossbergom som typisk turiststed, Lom kommune, Oppland


FOR-1999-04-23-462

Forskrift om politivedtekt, Lom kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-832

Forskrift om freding av Åsjo naturreservat, Lom kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-831

Forskrift om freding av Smådalsvatni naturreservat, Lom kommune, Oppland