Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-05-25-552

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Lørenskog kommune, Akershus


2010

FOR-2010-11-24-1581

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Lørenskog kommune, Akershus


FOR-2010-02-04-127

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lørenskog kommune, Akershus


2009

FOR-2009-12-02-1562

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Lørenskog kommune, Akershus


FOR-2009-02-04-129

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Lørenskog kommune, Akershus


2008

FOR-2008-02-06-1643

Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, Lørenskog kommune, Akershus


2007

FOR-2007-10-31-1244

Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Lørenskog kommune, Akershus


2006

FOR-2006-02-08-135

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Lørenskog kommune, Akershus


2004

FOR-2004-06-02-1915

Renovasjonsforskrift for Lørenskog kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1546

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 34, fredning av Østmarka naturreservat, Rælingen, Lørenskog og Enebakk kommuner, Akershus


2001

FOR-2001-12-07-1425

Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 3, fredning av Ramstadslottet naturreservat, Rælingen og Lørenskog kommuner, Akershus


FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1999

FOR-1999-08-25-935

Forskrift om politivedtekt Lørenskog kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1989

FOR-1989-06-23-591

Regulering av kommunegrensen mellom Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus


1984

FOR-1984-04-13-955

Vedtak om en mindre grenseregulering, Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus


1979

FOR-1979-08-10-1

Forskrift om grenseregulering, Skedsmo, Lørenskog og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1957

FOR-1957-07-26-1

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Lørenskog kommune, Akershus


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-210 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lørenskog kommune