Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2012

FOR-2012-06-20-618

Forskrift om adresser og skilting, Lund kommune, Rogaland


2011

FOR-2011-02-17-439

Forskrift om gebyr i medhold av § 33-1 i plan- og bygningsloven, Lund kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-04-28-464

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lund kommune, Rogaland


2002

FOR-2002-12-13-1514

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 2, fredning av Einarvannet naturreservat, Flekkefjord og Lund kommuner, Vest-Agder og Rogaland


2001

FOR-2001-03-26-295

Forskrift om politivedtekt, Lund kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1281

Forskrift om fredning av Vasshusvika som naturreservat, Lund kommune, Rogaland


FOR-1996-12-13-1233

Forskrift om fredning av Tverrådalen naturreservat, Lund kommune, Rogaland


FOR-1996-12-13-1232

Forskrift om vern av Førland/Sletthei landskapsvernområde, Lund kommune, Rogaland


1995

FOR-1995-07-26-721

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Lund kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-10-31-2030

Grenseregulering mellom Lund og Sokndal kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2207

Forskrift om fredning for Skåland naturreservat, Lund kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2206

Forskrift om fredning for Drangsdalen naturreservat, Lund kommune, Rogaland


FOR-1984-12-14-2085

Godkjenning av våpen og flagg, Lund kommune, Rogaland


FOR-1984-05-22-1124 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Lund kommune, Rogaland


1964

FOR-1964-04-30-2

Forskrift om sammenslåing av Heskestad og Lund kommuner, Rogaland


1963

FOR-1963-10-22-2

Forskrift om grannegjerde, Lund kommune, Rogaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-202 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lund kommune