Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-03-20-239

Forskrift om vern av Snellingsrøysene naturreservat, Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland


2014

FOR-2014-02-20-394

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid, etter bever, Lunner kommune, Oppland


FOR-2014-02-14-170

Forskrift om vern av Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner, Buskerud og Oppland


2013

FOR-2013-06-20-1288

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lunner kommune, Oppland


2011

FOR-2011-10-24-1561

Forskrift om hundehold, Lunner kommune, Oppland


2010

FOR-2010-06-17-1001

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Lunner kommune, Oppland


FOR-2010-01-28-164

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lunner kommune, Oppland


2009

FOR-2009-11-13-1397

Forskrift om bruk av piggtråd, Lunner kommune, Oppland


2008

FOR-2008-01-31-125

Forskrift for tømming av private slamavskillere/tette tanker og minirenseanlegg, Lunner kommune, Oppland


2007

FOR-2007-03-08-4967

Forskrift om renovasjon, Lunner kommune, Oppland


FOR-2007-02-01-159

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Lunner kommune, Oppland


2002

FOR-2002-12-13-1539

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 27, fredning av Skotjernfjellet naturreservat, Lunner og Nannestad kommuner, Oppland og Akershus


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1999

FOR-1999-06-30-839

Forskrift om politivedtekt, Lunner kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-679

Forskrift om fredning av Rinilhaugen naturreservat, Lunner kommune, Oppland


FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1986

FOR-1986-04-04-886

Godkjenning av våpen og flagg i Lunner kommune, Oppland


1984

FOR-1984-11-16-1910

Forskrift om vernebestemmelser for Østhagan landskapsvernområde, Lunner kommune, Oppland


FOR-1984-11-16-1909

Forskrift om fredning for Skjerpemyr naturminne, Lunner kommune, Oppland