Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-15-278

Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2016-02-10-116

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland


2013

FOR-2013-09-25-1266

Forskrift om hundehold, Lurøy kommune, Nordland


2005

FOR-2005-04-20-351

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1413

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 16, Risværet naturreservat, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1412

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 15, Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1411

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 14, Lovunda/Lundeura naturreservat, Lurøy kommune, Nordland


1998

FOR-1998-04-21-363

Forskrift om politivedtekt, Lurøy kommune, Nordland


1994

FOR-1994-06-13-630

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Lurøy kommune, Nordland


1986

FOR-1986-08-22-1752

Godkjenning av våpen og flagg, Lurøy kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-204 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lurøy kommune