Lokale forskrifter 43 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-06-14-803

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenester – kriterium og venteliste, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2015

FOR-2015-12-11-1547

Forskrift om vern av Drægnismorki–Yttrismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-11-14-1399

Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2014-11-14-1398

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-26-1008

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-05-23-527

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-07-27-920

Forskrift om sals- og skjenketider for alkohol, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-12-15-1453

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-06-17-918

Forskrift om gebyr etter lov om planlegging og byggesaksbehandling, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-12-17-1836

Forskrift om endring av krinsgrense mellom skulekrinsane Gaupne og Dale, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-12-17-1623

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-12-17-1622

Forskrift om gebyr i medhald av matrikkellova, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-08-07-1069

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 6. Vigdalen landskapsvernområde, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-08-07-1068

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-08-07-1064

Forskrift om verneplan for breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark, Skjåk, Lom og Luster kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


FOR-2009-06-19-810

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 12. Freding av Loi naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-06-19-809

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 11. Freding av Ytamo naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-04-29-426

Forskrift om opning for jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Luster kommune, Sogn og Fjordane