Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-18-793

Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Lyngdal kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-02-05-1899

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Lyngdal kommune, Vest-Agder


2014

FOR-2014-11-06-1379

Forskrift om renovasjon, Lyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-11-20-1951

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lyngdal kommune, Vest-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1515

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 3, fredning av Grønehaugen naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder


2001

FOR-2001-04-03-338

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Lyngdal havnedistrikt, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1997

FOR-1997-01-31-67

Forskrift om politivedtekt, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1991

FOR-1991-02-14-102

Forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør, Lyngdal kommune, Vest-Agder. Sjøkart nr. 11


FOR-1991-02-14-101

Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10


1988

FOR-1988-11-10-914

Forskrift om fredning av Nedre Lyngdalselva fuglefredningsområde, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1987

FOR-1987-03-27-219

Godkjenning av våpen og flagg, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1985

FOR-1985-07-25-1597

Forskrift om fartsgrense for fartøyer ved Bærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4767

Forskrift om vern for Maurslåtta naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1980

FOR-1980-03-28-81

Forskrift om fredning for Markøy naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1979

FOR-1979-01-26-5

Forskrift om vern for Skoland naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder


1978

FOR-1978-12-22-35

Forskrift om vern for Kvellandsfossen naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder


FOR-1978-12-22-34

Forskrift om vern for Lautjønn naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder