Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-21-490

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R384 Expanded Setermoen, Bardu, Lavangen, Målselv, Salangen og Sørreisa kommuner, Troms


FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2013

FOR-2013-07-10-887

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms


2010

FOR-2010-12-16-1869

Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms


FOR-2010-06-10-907

Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms


2009

FOR-2009-12-17-1788

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Målselv kommune, Troms


2006

FOR-2006-12-01-1316

Forskrift om vern av Dividalen landskapsvernområde/Dieváidvuovddi suodjemeahcci med plante- og dyrelivsfredning, Målselv kommune, Troms


FOR-2006-12-01-1315

Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci, Målselv kommune, Troms


2002

FOR-2002-02-19-242

Forskrift om isfiskeløyper for snøscooter, Målselv kommune, Troms


2001

FOR-2001-05-08-489

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen og Målselv kommuner, Troms


2000

FOR-2000-02-24-226

Forskrift om skjenketider, Målselv kommune, Troms


1999

FOR-1999-12-10-1409

Forskrift om politivedtekt, Målselv kommune, Troms


1998

FOR-1998-06-18-1002

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Målselv kommune, Troms


1997

FOR-1997-04-29-1508

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1016

Forskrift om fredning av Målselvutløpet naturreservat, Målselv og Lenvik kommuner, Troms


1985

FOR-1985-02-01-307

Godkjenning av våpen og flagg, Målselv kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-868

Forskrift om fredning for Stormyra (Rossvoll) naturreservat, Målselv kommune, Troms


FOR-1983-04-22-867

Forskrift om fredning for Ringmyra naturreservat, Målselv kommune, Troms


FOR-1983-04-22-866

Forskrift om fredning for Langmyra naturreservat, Målselv kommune, Troms


1971

FOR-1971-08-06-3

Forskrift om grenseregulering, Målselv og Lenvik kommuner, Troms