Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2014

FOR-2014-12-15-1694

Forskrift om snøskuterløyper, Måsøy kommune, Finnmark


2008

FOR-2008-12-12-1553

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Måsøy kommune, Finnmark


2003

FOR-2003-12-12-1868

Forskrift om innsamling av husholdningsavfall/næringsavfall, tømming av slamavskillere, privéter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfalls- og slamgebyrer, Måsøy kommune, Finnmark


FOR-2003-06-13-1919

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Måsøy kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-01-25-61

Forskrift om politivedtekt, Måsøy kommune, Finnmark


2000

FOR-2000-02-10-148

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Havøysund havnedistrikt, Måsøy kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-930

Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark


FOR-1991-12-20-929

Forskrift om vern av Sanden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark


1984

FOR-1984-09-07-1690

Godkjenning av våpen og flagg, Måsøy kommune, Finnmark


1983

FOR-1983-08-05-1348

Grenseregulering - overføring av Gjesvær fra Måsøy kommune til Nordkapp kommune, Finnmark


FOR-1983-01-28-108

Forskrift om vern av Hjelmsøya naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark fylke


FOR-1983-01-28-107

Forskrift for ferdsel, eggsanking og fiske for Reinøykalven naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark


FOR-1983-01-28-106

Forskrift om fredning for Reinøykalven naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark


1962

FOR-1962-10-19-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Måsøy og Kvalsund kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-233 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Måsøy kommune