Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-27-440

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Malvik kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1503

Forskrift om vern av Homla naturreservat, Malvik kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-04-777

Forskrift om hundehold, Malvik kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-17-1622

Forskrift om vern av Hevillen naturreservat, Malvik kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-09-27-1900

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Malvik kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-05-02-428

Vedtak om kommunegrense i sjøen, Malvik og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-11-29-1632

Forskrift for bruk av motorfartøy, Malvik kommune, Sør- Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1998

FOR-1998-11-24-1169

Forskrift om politivedtekt, Malvik kommune, Sør-Trøndelag


1982

FOR-1982-07-23-1249

Godkjenning av våpen og flagg for Malvik kommune, Sør-Trøndelag


1953

FOR-1953-06-19-2

Forskrift om grenseregulering, Strinda og Malvik kommuner, Sør-Trøndlag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-212 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Malvik kommune, Sør-Trøndelag