Lokale forskrifter 41 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-10-306

Forskrift om godkjenning av Mandal kommune som typisk turiststed årlig i perioden 1. juli–16. august, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2013

FOR-2013-01-02-1

Forskrift om politivedtekt, Mandal kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-12-16-1687

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-06-24-1014

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-03-11-471

Forskrift til lov om hundehold, Mandal kommune, Vest-Agder


2008

FOR-2008-06-05-575

Forskrift om åpningstid etter serveringsloven, Mandal kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-06-21-717

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


FOR-2007-03-29-385

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og andre liknende motordrevne mindre fartøy konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter, Manda..


2005

FOR-2005-04-29-388

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder


2000

FOR-2000-04-13-404

Forskrift om skjenketider, Mandal kommune, Vest-Agder


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1997

FOR-1997-10-30-1221

Forskrifter for adressetildeling og husnummerskilt, Mandal kommune, Vest-Agder


1996

FOR-1996-07-20-771

Forskrift om fartsbegrensning i Mandal havnedistrikt, sjøkart nr. 457, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-1996-07-12-1420

Forskrift om atferdsregler for Mandal kommunes friluftsområder langs kysten og statens friluftsområde Risøbank, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-1996-06-21-649

Forskrift om fredning av Uføra naturreservat, Mandal kommune, Vest- Agder


1995

FOR-1995-02-24-208

Godkjenning av flagg, Mandal kommune, Vest-Agder


FOR-1995-01-18-134

Forskrift om fartsbegrensning i Rosnesvågen, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder