Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-11-25-1380

Forskrift om vern av Linehøgda naturreservat, Marker kommune, Østfold


2014

FOR-2014-03-25-559

Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Marker kommune, Østfold


2013

FOR-2013-12-13-1458

Forskrift om vern av Fjella naturreservat, Marker og Rakkestad kommuner, Østfold


FOR-2013-03-12-301

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-86

Forskrift om vern av Fuglemosehøgda naturreservat, Marker og Eidsberg kommuner, Østfold


2012

FOR-2012-06-19-814

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune, Østfold


2010

FOR-2010-02-16-208

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Marker kommune, Østfold


2007

FOR-2007-11-27-1842

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Marker kommune, Østfold


2006

FOR-2006-12-12-1725

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Marker kommune, Østfold


2005

FOR-2005-12-16-1545

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 9, Svartvannet naturreservat, Marker kommune, Østfold


FOR-2005-04-26-856

Forskrift om vedtekt om midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, Marker kommune, Østfold


1999

FOR-1999-12-14-1418

Forskrift om Marker som typisk turiststed, Marker kommune, Østfold


1992

FOR-1992-05-08-398

Forskrift om vern av Gjølsjøen naturreservat, Marker kommune, Østfold


1989

FOR-1989-07-14-633

Opprettelse av Marker prestegjeld, Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme, Aremark, Marker og Rømskog kommuner, Østfold


1984

FOR-1984-08-07-1504 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Marker kommune, Østfold


1982

FOR-1982-04-16-726

Godkjenning av våpen og flagg for Marker kommune, Østfold


1978

FOR-1978-12-22-16

Forskrift om fredning av Spernesmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold


FOR-1978-12-22-15

Forskrift om fredning av Langrasta naturreservat, Marker kommune, Østfold


FOR-1978-12-22-14

Forskrift om fredning av Kisselbergmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold