Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-12-11-1933

Forskrift om vatn- og avlaup, Masfjorden kommune, Hordaland


FOR-2014-05-08-632

Forskrift om politivedtekt, Masfjorden kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-12-17-1830

Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Masfjorden kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-1700

Forskrift om vedtekter for Masfjorden kraftfond, Masfjorden kommune, Hordaland


FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-04-03-312

Forskrift om vern for Dyrøysundskjeret naturreservat, Masfjorden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-311

Forskrift om vern for Herøy naturreservat, Masfjorden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-310

Forskrift om vern for Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen naturreservat, Masfjorden kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-216 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Masfjorden kommune