Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-12-17-1934

Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ), Meland kommune, Hordaland


2012

FOR-2012-02-08-231

Forskrift om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Meland kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-03-25-409

Forskrift for bruk av motorfartøy i Rylandsvassdraget, Meland kommune, Hordaland


2008

FOR-2008-12-10-1667

Forskrift om sikring av hund, Meland kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1998

FOR-1998-01-14-47

Forskrift om politivedtekt, Meland kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1987

FOR-1987-05-15-433

Godkjenning av våpen og flagg, Meland kommune, Hordaland


1985

FOR-1985-06-28-1357

Forskrift om fredning for Herdla naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning, Askøy og Meland kommuner, Hordaland


1963

FOR-1963-07-05-8

Forskrift om samanslåing av Herdla, Hjelme, Meland, Sæbø, Askøy, Hamre og Fjell kommuner, Hordaland


FOR-1963-02-01-1

Forskrift om sammenslåing av Meland, Askøy og Sæbø, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-217 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Meland kommune