Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-10-27-1313

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-05-15-751

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-05-26-606

Forskrift om hundehold, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-04-20-600

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-09-07-1130

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2006-02-01-92

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1996

FOR-1996-12-13-1220

Forskrift om fredning av Storslettkjølen naturreservat, Rindal og Meldal kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag


1993

FOR-1993-03-11-440

Forskrift om vedtekt for camping langs vassdrag, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-960

Forskrift om vern av Urvatnet naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1092

Forskrift om Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1990-12-21-1091

Forskrift om Garbergmyra naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-12-11-1066

Forskrift om vern av Trollheimen landskapsvernområde, Rindal, Surnadal og Sunndal kommunar, Møre og Romsdal, Oppdal, Rennebu og Meldal kommunar, Sør-Trøndelag


1984

FOR-1984-01-27-263 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-12-23-2028

Forskrift om fredning for Litlbumyran naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1980

FOR-1980-02-25-4402

Forskrift om politivedtekt for Meldal kommune, Sør-Trøndelag


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-218 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Meldal kommune