Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-17-692

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-17-690

Forskrift om vern av Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-16-1871

Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-11-11-1942

Forskrift for vann-, avløps- og septikgebyrer, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-11-11-1382

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-06-20-778

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-17-1638

Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-02-10-218

Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse mindre enn 50 pe, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-10-23-1189

Forskrift om hundehold, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


2002

FOR-2002-06-18-1923

Forskrift om åpning av jakt på bever, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-05-28-592

Forskrift om politivedtekt, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


1993

FOR-1993-05-07-404

Forskrift om vern av Gammelelva naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1993-05-07-403

Forskrift om vern av Hovin naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1993-05-07-402

Forskrift om vern av ytter Skjervollslykkja naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1097

Forskrift om Hoppardalsmyra naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


1989

FOR-1989-01-31-4958

Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Melhus kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-12-13-1876 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven , Melhus kommune, Sør-Trøndelag


1969

FOR-1969-05-23-2

Forskrift om sammenslåing av Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag