Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-12-10-1895

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland


FOR-2015-12-10-1894

Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meløy kommune, Nordland


FOR-2015-10-07-1152

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-03-26-390

Forskrift for jakt på elg og rådyr, Meløy kommune, Nordland


FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


2012

FOR-2012-12-14-1314

Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, Nordland


FOR-2012-11-19-1079

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Meløy kommune, Nordland


2010

FOR-2010-11-09-1677

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Meløy kommune, Nordland


FOR-2010-02-25-320

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Meløy kommune, Nordland


2009

FOR-2009-12-10-1672

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling iht. matrikkelforskriften, Meløy kommune, Nordland


FOR-2009-01-29-170

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Meløy kommune, Nordland


2007

FOR-2007-05-24-959

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Meløy kommune, Nordland


2006

FOR-2006-10-31-1200

Forskrift om politivedtekt, Meløy kommune, Nordland


FOR-2006-04-27-461

Forskrift om tilsyn med omsorgsboliger o.l., Meløy kommune, Nordland


2004

FOR-2004-09-16-1921

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Meløy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1417

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 20, Flatværet/Varkgård naturreservat, Meløy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1416

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 19, Støttværet naturreservat, Meløy kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1478

Forskrift om fredning av Enga naturreservat, Meløy kommune, Nordland