Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1619

Forskrift om vern av Feren naturreservat, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-29-1290

Forskrift om nedgravde oljetanker, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1278

Forskrift om vern av Koltjønndalen naturreservat, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-04-20-421

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meråker kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-02-20-390

Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


1997

FOR-1997-11-10-1224

Forskrift om politivedtekt, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1088

Forskrift om fredning av Øvre Forra naturreservat, Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1990-09-28-821

Godkjenning av våpen og flagg, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-694

Forskrift om fredning av Rangeldalen naturreservat, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-01-10-29 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-221 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Meråker kommune