Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-10-03-1729

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel m.m., Midsund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-872

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tautra vest naturreservat, Midsund kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-839

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 19, freding av Hagset naturreservat, Midsund kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1243

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 13, freding av Ræstadtangen naturreservat, Midsund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-05-02-481

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Midsund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1998

FOR-1998-01-19-130

Forskrift for opningstid for serveringsstader, Midsund kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-399

Forskrift om vern av Kjerringvatnet naturreservat, Midsund kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-05-25-450

Forskrift om høve til jakt etter rådyr, Midsund kommune, Møre og Romsdal


FOR-1987-05-15-434

Godkjenning av våpen og flagg, Midsund kommune, Møre og Romsdal


1975

FOR-1975-02-24-4452

Føresegn om politivedtekt for Midsund kommune, Møre og Romsdal


1964

FOR-1964-07-24-1

Forskrift om kommunenavn, Midsund, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-222 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Midsund kommune