Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1370

Forskrift om vern av Gullaugtjønnberga naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-06-20-778

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-05-29-1468

Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-17-1638

Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2010-02-15-207

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1463

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Freding av Samsjøen naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1462

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Freding av Henddalen naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1461

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Freding av Dragåsvollan naturreservat, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1460

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Freding av Dragåsen naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1459

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Freding av Elvåsen naturreservat, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-12-21-1572

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 9, vern av Forddalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1571

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 8, vern av Endalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1565

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 2, vern av Budalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1997

FOR-1997-12-09-1237

Forskrift om politivedtekt, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-02-06-93

Forskrift om fredning for Granøyen plantefredningsområde, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-12-23-2032

Forskrift om fredning for Hukkelvatna naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1983-12-23-2031

Forskrift om fredning for Gåstjørnan naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag