Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-05-21-494

Forskrift om godkjenning av Modalen kommune som typisk turiststad, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-10-13-1030

Forskrift om freding av Hestabotn som naturreservat, Modalen kommune, Hordaland


FOR-2000-10-13-1029

Forskrift om freding av Flotaneset som naturreservat, Modalen kommune, Hordaland


FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-12-17-1435

Forskrift om freding av Otterstadstølen som naturreservat, Modalen kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-01-13-44

Forskrift om politivedtekt, Modalen kommune, Hordaland


1991

FOR-1991-10-25-692

Forskrift om konsesjonslova, Modalen kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-12-21-1087

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland


1984

FOR-1984-11-02-1837

Godkjenning av våpen og flagg, Modalen kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-06-21-11

Forskrift om samanslåing av Modalen, Haus, Bruvik, Hordabø, Manger, Sæbø, Lindås, Austrheim, Herdla, Alversund, Hamre og Hosanger kommuner, Hordaland


1962

FOR-1962-09-07-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Lindås, Hordabø, Manger, Sæbø, Austrheim, Herdla, Alversund, Hamre, Hosanger, Modalen, Haus og Buvik kommuner, Hordaland


FOR-1962-03-02-2

Forskrift om endring i kommuneinndelingen, Voss, Vossestrand, Evanger, Bruvik og Modalen kommuner, Hordaland


1961

FOR-1961-03-04-1

Forskrift om hamning med geit, Modalen kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-224 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Modalen kommune