Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-11-12-1344

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-05-26-688

Forskrift om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-02-14-145

Forskrift om vern av Brenslefjellet naturreservat, Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-12-04-1438

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-06-21-781

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-10-22-1607

Forskrift om nedgravde oljetanker, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-10-21-1907

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-09-17-1465

Forskrift om tilknytningsplikt i konsesjonsområde for fjernvarme i Molde sentrum, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-02-12-399

Forskrift om parkeringsvedtekt for Molde sentrum, Molde kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-12-22-1625

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 4, Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset og Molde kommuner, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-07-01-1360

Forskrift om dressurområde for hund i Molde kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-05-10-994

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Molde kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-12-12-5008

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Molde kommune, Møre og Romsdal