Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-03-477

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2014

FOR-2014-06-11-713

Forskrift om politivedtekt, Moss kommune, Østfold


FOR-2014-05-26-903

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter til behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Moss kommune, Østfold


FOR-2014-02-24-234

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Moss kommune, Østfold


2013

FOR-2013-12-09-1539

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Moss kommune, Østfold


FOR-2013-06-17-775

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Moss kommune, Østfold


FOR-2013-04-22-475

Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Moss kommune, Østfold


2010

FOR-2010-04-16-572

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bangtjernet biotopvernområde, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-571

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Tangen naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-570

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Fuglevik naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-569

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kongshavntjern naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-568

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Orebukta naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-567

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Rambergbukta naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-566

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Reieråsen naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-565

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Grønliparken naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-564

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Refsnes naturreservat, Moss kommune, Østfold


2009

FOR-2009-06-19-796

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 88. Fredning av Eggholmen naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-772

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 64. Fredning av Gullholmen naturreservat, Moss kommune, Østfold


FOR-2009-04-20-500

Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Moss kommune, Østfold