Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-21-199

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-09-16-1212

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for fellingstillatelser på hjort, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1293

Forskrift om vern av Mjøsund naturreservat, Nærøy kommune Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-03-05-331

Forskrift om vern av Nærøy prestegård naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-05-328

Forskrift om vern av Simle naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-09-26-1056

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Holmdalen naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-09-04-1041

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2007-04-19-555

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eier av næringsavfall, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-06-14-1005

Forskrift for minsteareal ved tildeling av elg, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1693

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 10, fredning av Kjeøya naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-06-23-838

Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-11-09-1016

Forskrift om politivedtekt, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1987

FOR-1987-05-22-445

Godkjenning av våpen og flagg, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1987-01-20-48

Forskrift om reguleringsplan for del av Vangsås, gnr. 115, bnr. 4. Jordloven gjøres gjeldende, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2108

Forskrift om fredning for Kanalen naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


1983

FOR-1983-02-22-523

Forskrift om endring av den indre grensen for strandområdene, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


1963

FOR-1963-05-31-9

Forskrift om sammenslåing av Foldereid, Høylandet, Kolvereid, Nærøy og Gravvik kommuner, Nord-Trøndlag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-259 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nærøy kommune