Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-16-1614

Forskrift om vern av Hemna naturreservat, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1613

Forskrift om vern av Erikskulen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1612

Forskrift om vern av Oksdøla naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1499

Forskrift om vern av Finnvolldalen–Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1498

Forskrift om vern av Aunskardet–Lakshølhaugen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1497

Forskrift om vern av Gravhaugen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1496

Forskrift om vern av Buvika naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-03-05-348

Forskrift om vern av Skogkjerringholet naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-05-347

Forskrift om vern av Olaengåsen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


1999

FOR-1999-06-07-609

Forskrift om åpning av jakt på bever, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1999-04-22-353

Forskrift om politivedtekt, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-951

Forskrift om vern av Øyenskavlen naturreservat, Namdalseid og Flatanger kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1992-12-04-947

Forskrift om vern av Flåbekkåsen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


1989

FOR-1989-12-08-1208

Godkjenning av våpen og flagg, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1989-10-04-1003

Forskrift om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-688

Forskrift om fredning av Åsmyra naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1988-08-26-687

Forskrift om fredning av Tverrlimyran naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1988-08-26-686

Forskrift om fredning av Heggdalslimyran naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2102

Forskrift om fredning for Åsnes naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag