Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-16-1614

Forskrift om vern av Hemna naturreservat, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1495

Forskrift om vern av Lødding naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2014

FOR-2014-06-19-1969

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-06-11-715

Forskrift om politivedtekt, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-03-27-396

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2012

FOR-2012-09-20-901

Forskrift om anløpsavgift, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1290

Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen naturreservat, Overhalla og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-05-27-1101

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-05-332

Forskrift om vern av Fosnes prestegård naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-05-329

Forskrift om vern av Spillumsbekken naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-09-26-1057

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Landfallvika naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2008-08-21-949

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 47, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2008-04-07-328

Forskrift om minsteareal for tildeling av hjort på Otterøya, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1695

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 12, fredning av Steinan og Flottra naturreservat, Fosnes og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1694

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 11, fredning av Aldgården naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-964

Forskrift om fredning av Røyklibotnet naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2001-06-21-748

Forskrift om åpning av jakt på bever, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


1996

FOR-1996-07-04-663

Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Namsos kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag