Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-13-1917

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


2012

FOR-2012-12-11-1448

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1288

Forskrift om vern av Ausvasstormyra naturreservat, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-10-14-1030

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-02-25-228

Forskrift om fredning av Mellingsdalen naturreservat, Grane og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


FOR-2011-01-18-378

Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-10-19-1904

Forskrift om renovasjon, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-08-29-1101

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


2002

FOR-2002-09-12-1102

Forskrift om åpning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjort, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-01-12-76

Forskrift om politivedtekt, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1994

FOR-1994-10-10-963

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-941

Forskrift om vern av Storbjørhusdal naturreservat, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-21-2195

Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-235 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Namsskogan kommune