Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-02-09-141

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nannestad kommune, Akershus


2015

FOR-2015-12-11-1516

Forskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus


FOR-2015-03-20-239

Forskrift om vern av Snellingsrøysene naturreservat, Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland


FOR-2015-03-20-238

Forskrift om vern av Rudskampen naturreservat, Nannestad kommune, Akershus


2014

FOR-2014-02-11-357

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Nannestad kommune, Akershus


2012

FOR-2012-12-11-1181

Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-14-1451

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


FOR-2011-11-09-1159

Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Nannestad kommune, Akershus


2010

FOR-2010-12-17-1630

Forskrift om vern av Nannestad kapellangård naturreservat, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2010-09-01-1386

Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


2009

FOR-2009-10-28-1420

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Nannestad kommune, Akershus


2008

FOR-2008-12-19-1450

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Marifjell naturreservat, Nannestad og Gran kommuner, Akershus og Oppland


2007

FOR-2007-09-03-1821

Forskrift om hundehold, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2007-05-14-535

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nannestad kommune, Akershus


2006

FOR-2006-06-30-905

Forskrift om politivedtekt, Nannestad kommune, Akershus


2005

FOR-2005-11-14-1309

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Nannestad kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1539

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 27, fredning av Skotjernfjellet naturreservat, Lunner og Nannestad kommuner, Oppland og Akershus


FOR-2002-09-09-1101

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nannestad kommune, Akershus