Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-28-476

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-12-1520

Forskrift om politivedtekt, Narvik kommune, Nordland


FOR-2016-03-03-227

Forskrift om hundehold, Narvik kommune, Nordland


2015

FOR-2015-12-10-1880

Forskrift om anløpsavgift, Narvik kommune, Nordland


2014

FOR-2014-07-02-916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland


2013

FOR-2013-02-25-371

Forskrift om minsteareal for elgforvaltning, Narvik kommune, Nordland


2011

FOR-2011-12-15-1452

Forskrift om anløpsavgift i Narvik havn, Narvik kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-241

Forskrift om fredning av Norddalen naturreservat, Narvik kommune, Nordland


2003

FOR-2003-04-10-681

Forskrift om grense mellom elv og sjø i Rombaksbotn, Narvik kommune, Nordland


1999

FOR-1999-01-08-42

Forskrift om forlenget frist for avvikling av tonnasjeavgift, Narvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland


1986

FOR-1986-06-27-1378

Forskrift om samtykke til å oppkreve tonnasjeavgift etter havneloven, Bamble kommune, Telemark, Odda kommune, Hordaland, Rana og Narvik kommuner, Nordland


1972

FOR-1972-05-19-1

Forskrift om sammenslåing av Ankenes og Narvik kommuner, Nordland


1953

FOR-1953-05-22-4039

Forskrifter om opprettelse av et Narvik sorenskriverembete m.v


1951

FOR-1951-06-01-1

Forskrift om godkjennelse av byvåpen, Narvik kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-238 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Narvik kommune